Normal tilstand av S460N/Z35 stålplate, europeisk standard plate med høy styrke

S460N/Z35 stålplate normaliserende, europeisk standard høyfast plate, S460N, S460NL, S460N-Z35 stålprofil: S460N, S460NL, S460N-Z35 er varmvalset sveisbart finkornstål under normal/normal valsetilstand, stålplatetykkelse S460 er ikke mer enn 200 mm.
S275 for ulegert konstruksjonsstål implementeringsstandard :EN10025-3, nummer: 1.8901 Navnet på stålet består av følgende deler: Symbolbokstav S: konstruksjonsstål relatert tykkelse på mindre enn 16 mm flytegrenseverdi: minimum flyteverdi Leveringsbetingelser: N spesifiserer at påvirkningen ved temperaturen ikke mindre enn -50 grader er representert med en stor bokstav L.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Dimensjoner, form, vekt og tillatt avvik.
Stålplatens størrelse, form og tillatte avvik skal være i samsvar med bestemmelsene i EN10025-1 i 2004.
S460N, S460NL, S460N-Z35 leveringsstatus Stålplater leveres vanligvis i normal stand eller gjennom normal valsing under samme forhold.
S460N, S460NL, S460N-Z35 Kjemisk sammensetning av S460N, S460NL, S460N-Z35 stål Kjemisk sammensetning (smelteanalyse) skal være i samsvar med følgende tabell (%).
S460N, S460NL, S460N-Z35 krav til kjemisk sammensetning: Nb+Ti+V≤0,26;Cr+Mo≤0,38 S460N Smelteanalyse Karbonekvivalent (CEV).
S460N, S460NL, S460N-Z35 Mekaniske egenskaper De mekaniske egenskapene og prosessegenskapene til S460N, S460NL, S460N-Z35 skal oppfylle kravene i følgende tabell: Mekaniske egenskaper til S460N (egnet for tverrgående).
S460N, S460NL, S460N-Z35 slagkraft i normal tilstand.
Etter gløding og normalisering kan karbonstålet oppnå balansert eller nesten balansert struktur, og etter bråkjøling kan det oppnå ikke-likevektsstruktur.Derfor, når man studerer strukturen etter varmebehandling, bør ikke bare jernkarbonfasediagrammet, men også den isotermiske transformasjonskurven (C-kurven) av stål refereres til.

Jernkarbonfasediagrammet kan vise krystalliseringsprosessen til legeringen ved langsom avkjøling, strukturen ved romtemperatur og den relative mengden faser, og C-kurven kan vise strukturen til stålet med en viss sammensetning under forskjellige kjøleforhold.C-kurven er egnet for isotermiske kjøleforhold;CCT-kurven (austenittisk kontinuerlig kjølekurve) er anvendelig for kontinuerlige kjøleforhold.Til en viss grad kan C-kurven også brukes til å estimere mikrostrukturendringen under kontinuerlig avkjøling.
Når austenitten avkjøles sakte (tilsvarer ovnskjøling, som vist i fig. 2 V1), er transformasjonsproduktene nær likevektsstrukturen, nemlig perlitt og ferritt.Med økningen av kjølehastigheten, det vil si når V3>V2>V1, øker underkjølingen av austenitt gradvis, og mengden utfelt ferritt blir mindre og mindre, mens mengden perlitt gradvis øker, og strukturen blir finere.På dette tidspunktet er en liten mengde utfelt ferritt stort sett fordelt på korngrensen.

nyheter

Derfor er strukturen til v1 ferritt+perlitt;Strukturen til v2 er ferritt+sorbitt;Mikrostrukturen til v3 er ferritt+troostitt.

Når kjølehastigheten er v4, utfelles en liten mengde nettverksferritt og troostitt (noen ganger kan en liten mengde bainitt ses), og austenitten omdannes hovedsakelig til martensitt og troostitt;Når kjølehastigheten v5 overstiger den kritiske kjølehastigheten, omdannes stålet fullstendig til martensitt.

Transformasjonen av hypereutectoid stål ligner på hypoeutectoid stål, med den forskjellen at ferritt utfelles først i sistnevnte og sementitt utfelles først i førstnevnte.


Innleggstid: 14. desember 2022

Legg igjen din melding: